Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Warmińsko- Mazurskim OSG w Kętrzynie

1963