Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów

452

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Rozporządzenie wydano na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia.
W czwartek (2 września 2021 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie wydano na wniosek Rady Ministrów z 31 sierpnia 2021 r.


Stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.
Po publikacji rozporządzenia Prezydenta RP rozpoczęła się procedura związana z wydaniem rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów. W rozporządzeniu Rada Ministrów, działając w zakresie wyznaczonych w rozporządzeniu Prezydenta RP ograniczeń możliwych do wprowadzenia na podstawie ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, określa zakres ich stosowania oraz sposób ich wprowadzenia.


Obostrzenia, jakie zostały wprowadzone, to:
•    zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym,
•    zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych,
•    obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
•    zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar),
•    zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy,
•    ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.
Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000161301.pdf 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał dzisiaj (2 września br.) również rozporządzenie wprowadzające zakaz noszenia broni na terenie objętym stanem wyjątkowym.
Pełna treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000161401.pdf

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/opublikowano-rozporzadzenie-rady-ministrow