Opinia prawna w sprawie interpretacji statutu pod kątem utworzenia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Komendzie Głównej SG

446

Opinia prawna w sprawie interpretacji statutu pod kątem utworzenia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Komendzie Głównej SG

interpretacji statutu pod kątem utworzenia Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Komendzie Głównej SG.pdf