Opinia prawna w sprawie interpretacji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w pobliżu miejsca pełnienia służby

995

Opinia prawna w sprawie interpretacji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w pobliżu miejsca pełnienia służby

interpretacji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w pobliżu miejsca pełnienia służby.pdf