OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ „NAJLEPSZY W SG”

757

01 lipca 2014 roku odbyły się eliminacje do wrześniowego ogólnopolskiego Turnieju ,,Najlepszy w SG”. Eliminacje odbyły się w Warmińsko Mazurskim Oddziale SG.

Z dwunastu czteroosobowych drużyn pierwsze miejsca zdobyły reprezentacje:
1. Braniewa
2. Kętrzyna
3. Węgorzewa
4. Bezled

Klasyfikacja indywidualna wygląda następująco:

1. Bieraga – Grzechotki
2. Jurczyk Barbara – Dubeninki
3. Mandywel Sławomir – Bezledy
4. Choiński Zbigniew – Bezledy

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG
przy Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG
Piotr Szejn