Odznaczenia w Morskim Oddziale Straży Granicznej

1309

W dniu 26 maja 2022 roku w Gdańsku podczas obchodów święta Straży Granicznej kontradm. Andrzej Prokopski Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej został uhonorowany Medalem 30-lecia NSZZ FSG. W imieniu NSZZ FSG odznaczenie wręczył Przewodniczący ZG NSZZ FSG mjr SG Marcin Kolasa. 

Ponadto w trakcie uroczystości 31. rocznicy powołania formacji, które zostały zorganizowane przez MOSG w Gdańsku zostały wręczone także Odznaki Pamiątkowe MOSG.

Medalem 30-lecia MOSG” uhonorowano m.in. Dziekana Straży Granicznej ks. płk. SG Zbigniewa Kępę, kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego Przewodniczącego Konwentu Morskiego,  mjr. SG Marcina Kolasę Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG i st. chor. szt. SG Macieja Węsierskiego Przewodniczącego ZO NSZZ FSG przy Morskim OSG w Gdańsku, który został jeszcze odznaczony Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej.

Biuro ZG NSZZ FSG

Zdjęcia: Morski OSG w Gdańsku

https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/aktualnosci/45876,Swieto-Strazy-Granicznej-w-MOSG.html