Odprawa służbowa kadry kierowniczej SG

705
Odprawa KGSG

15 listopada br. w Komendzie Głównej Straży Granicznej zakończyła się dwudniowa odprawa służbowa kadry kierowniczej Straży Granicznej, podczas której podsumowano minione półrocze i omówiono zagadnienia związane z planowanym naborem.

W odprawie, którą otworzył i poprowadził Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg.SG Marek Łapiński, uczestniczyli zastępcy komendanta głównego SG, dyrektorzy biur i zarządów Komendy Głównej SG, komendanci oddziałów i ośrodków SG, a także dziekani SG i przedstawiciel związków zawodowych.

Zgodnie z agendą spotkania odprawę podzielono na bloki tematyczne. Najwięcej uwagi poświęcono kwestiom związanym z planowanym naborem, analizując obecnie obowiązujący system i przedstawiając propozycje ewentualnych zmian.

Ponadto omówiono sytuację migracyjną na terytorium naszego kraju pod kątem obecnych i przyszłych wyzwań dla Straży Granicznej oraz przedstawiono działania podejmowane w zakresie zarządzania zjawiskami migracyjnymi. Poruszono również kwestie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Źródło: strazgraniczna.pl