Odprawa kadry kierowniczej

629

17 marca w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej SG, w której uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba.

Komendanci oddziałów i ośrodków oraz dyrektorzy biur i zarządów Komendy Głównej Straży Granicznej pod przewodnictwem Komendanta Głównego SG płk. SG Marka Łapińskiego i jego zastępców omówili m.in. wdrażanie nowych rozwiązań w kontroli ruchu granicznego i ochronie granicy państwowej, udział Straży Granicznej w misjach poza granicami kraju i propozycje nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji. Poruszone zostały także kwestie związane z udziałem Straży Granicznej w procesie cyfryzacji kraju.

W trakcie odprawy był czas na wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Mariusz Tyl poruszył tematy:

  • podwyżki dla funkcjonariuszy SG,
  • dodatkowych należności dla funkcjonariuszy wyjeżdżających na misje,
  • wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych w poszczególnych grupach zaszeregowania ze szczególnym uwzględnieniem ich wysokości (zazwyczaj w dolnych granicach),
  • brakach w umundurowaniu i wyposażeniu osobistym funkcjonariuszy (zakupu lekkich kamizelek kuloodpornych),
  • potrzebie wprowadzenia zapisów dotyczących ścieżki kariery zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Poinformował również zebranych o działaniach NSZZ FSG i Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie informacji dotyczących zapowiedzi zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych oraz projektu ustawy o L-IV.