Odpowiedź na pismo KKW NSZZ FSG/117/IX/2015

630

Odpowiedź na pismo KKW NSZZ FSG/117/IX/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku odnośnie nowelizacji projektu rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

pismo dot. projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego.pdf