Odpowiedź MSWiA na pismo Przewodniczącego FZZ SM

547

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 września 2016 roku (sygn. FZZSM-l-06/16), dotyczące prośby o spotkanie w sprawie podjęcia dyskusji o strukturze podziału i alokacji środków zaplanowanych w ramach projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″, pragnę poinformować, że przywołane zagadnienia były przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń Grupy roboczej ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 — 2020, powołanej przy Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której skład wchodzą również przewodniczący związków zawodowych należących do Federacji, reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednocześnie, podczas posiedzeń Podzespołu ds. służb Mundurowych Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczą przedstawiciele kierownictwa MSWiA oraz przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych, kwestie dotyczące ustawy modernizacyjnej również były omawiane i wszelkie informacje były Państwu przekazywane.
Ponadto pragnę podkreślić, że projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ jest obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych. Projekt ustawy w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Ministrów zostanie przekazany do Państwa wiadomości.

federacja skan 22.09.pdf