Odpowiedź MSW

449

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych na postulaty zawarte w wystąpieniu Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Pani Ewy Kopacz, podczas manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lipca 2015 r.

opowiedż na petycję.pdf