Odpowiedź Ministerstwa Finansów

565

W związku z przekazanym pismem Przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 września 2016 r. Nr RDS/1424/09/16, zawierającym prośbę o wyjaśnienie (pytania pana R. Osmyckiego, członka ww. Podzespołu problemowego) niektórych informacji zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr KSI.0723.10.2016 uprzejmie informuję, iż w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2016 r. i przekazanym do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 września 2016 r., zostały zaplanowane środki na realizację programu modernizacji służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środki na realizację programu modernizacji Służby Więziennej. Szczegółowych informacji w powyższym zakresie powinno udzielić, odpowiednio, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów.pdf