Odpowiedź Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasza Pragi w sprawie przedstawienia wytycznych i zasad dokumentowania pełnienia służby

3133

Odpowiedź Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasza Pragi na wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcina Kolasy w sprawie przedstawienia wytycznych i zasad dokumentowania pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w warunkach, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji (…).

2018_01_30_pismo ws. zasady ustalania przesłanek wskazujących na pełnienie służby w szczególnych warunkach podwyższenia emerytur_wykonywanie czynności_operac śledzczej.pdf