Odpowiedź Komendanta Głównego w sprawie urlopów

615

Odpowiedź od Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wstrzymania w miesiącu lipcu 2016 roku urlopów funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

odp. w sprawie urlopów w m. lipiec.pdf