Oczekujemy jasnych i precyzyjnych kryteriów. Obecnie ustanowione są zbyt ogólne i niejednoznaczne. W konsekwencji mogą ograniczać przyznawanie świadczeń motywacyjnych. – Marcin Kolasa dla Gazety Prawnej w sprawie świadczenia mającego na celu zatrzymanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy.

873

Kryteria przyznania świadczenia motywacyjnego dla tych, którzy zamiast przechodzić na emeryturę zostaną na służbie, budzą zastrzeżenia. Zdaniem związkowców są zbyt uznaniowe. Chodzi o zachęty dla funkcjonariuszy (policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej) ze stażem powyżej 25 lat. Zostały one uregulowane w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który trafił właśnie do konsultacji. czytaj więcej …

źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl