Obchody Święta 30-lecia Straży Granicznej – pierwsze wyróżnienia medalem pamiątkowym XXX-lecia NSZZFSG.

1510

Nowy Sącz 24.05.2021

W dniu 20 maja podczas uroczystości obchodów XXX-lecia Straży Granicznej w Karpackim Oddziale SG zostały wręczone pierwsze wyróżnienia medalem pamiątkowym XXX-lecia NSZZ FSG dla funkcjonariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie Organizacji Związkowej przy KaOSG.

          W związku z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa podczas uroczystości, Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG miał możliwość wręczenia odznaczeń wyłącznie osobom , które w tym dniu otrzymywały akty mianowania na kolejne stopnie i odznaczenia resortowe.

Kolejne odznaczenia medalem pamiątkowym XXX-lecia NSZZ FSG w Komendzie Oddziału będą wręczane w bieżącym roku przy innych uroczystościach, które będą odbywały się w KaOSG oraz uroczystościach NSZZ FSG. Medale Pamiątkowe
w Placówkach SG będą wręczane w terminach uzgodnionych z Przewodniczącymi Zarządów Terenowych.

Medale Pamiątkowe XXX-lecia przyznane Decyzją Zarządu Głównego NSZZ FSG z dnia 19.02.2021 trafiły do 30 funkcjonariuszy/funkcjonariuszek wspierających i zaangażowanych w działalność Związkową. Wręczenie medali w dniu 20.05.2021 dokonali Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Kryspin Żytkowicz oraz Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG Dariusz Żabiński.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom oraz pracownikom serdecznie gratulujemy.

                                                                             Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG