Nowy termin posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Zarząd Główny NSZZ FSG

548

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej informuje, że zarówno termin posiedzenia niejawnego, jak i ogłoszenia wyroku przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 17/19, który miał odbyć się w dniu dzisiejszym został odwołany.

Jednocześnie został wyznaczony nowy termin posiedzenia niejawnego i ogłoszenia wyroku na dzień 24 maja 2022 r., godz. 10:00 (posiedzenie niejawne) i godz. 10:30 (ogłoszenie wyroku).

Dla przypomnienia, podajemy poniżej link do wniosku i materiałów w sprawie:

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2017/19