Nowy Statut NSZZ FSG

1164

Informujemy, że zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, uchwalony w dniu 26 lutego 2021 roku Statut NSZZ FSG, w trakcie XV Nadzwyczajnego Statutowego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ FSG został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.Biuro ZG NSZZ FSG