Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, zmiany w art. 15a wracają do konsultacji międzyresortowych

1251

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, to jedna z tych zmian, która od dłuższego czasu stanowi oś sporu między mundurowymi a resortem spraw wewnętrznych i administracji. Nie chodzi tylko o sam kształt projektu, który – jak wielokrotnie podkreślali związkowcy reprezentujący funkcjonariuszy – nie do końca zadowala środowisko, ale także o sam czas procedowania. Dokument przygotowany przez MSWiA pierwotnie dotyczył jedynie formacji podległych resortowi, jednak ostatecznie objąć ma wszystkie mundurowe formacje i wojsko. Co dziś dzieje się z nowelizacją? Jak poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA Władysław Budzeń, dokument najpóźniej do 10 listopada zostanie przekazany do „formalnych konsultacji międzyresortowych”.

źródło: https://www.infosecurity24.pl/zmiany-w-art-15a-wracaja-do-konsultacji-miedzyresortowych