Nawiązanie współpracy Polsko – Hiszpańskiej

984

7 września 2016 roku w Warszawie odbyło się oficjalne spotkanie pomiędzy przedstawicielami NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ (NSZZFSG) oraz CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA (CEP). W spotkaniu wzięli udział – Przewodniczący NSZZFSG – Mariusz Tyl oraz Wiceprzewodniczący CEP – Mateo Cuadrado Girona. Omówiono na nim doświadczenia obu organizacji w zakresie pracy związkowej, kontroli granic, nowych metod działania, projektów realizowanych wspólnie w ramach FRONTEX. Ustalono także zakres przyszłej współpracy, możliwości realizacji wspólnych projektów szkoleniowych, wymiany młodzieży oraz bilateralnych wizyt studyjnych.