NAJLEPSI W STRAŻY GRANICZNEJ

976

Przez trzy dni w Kętrzynie 11 drużyn walczyło o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Od 17-19 czerwca drużyny reprezentujące jednostki organizacyjne Straży Granicznej z całej Polski rywalizowały w siedmiu konkurencjach walcząc o miano „Najlepsi w Straży Granicznej”.

Organizatorem II edycji „Najlepsi w Straży Granicznej” był Komendant Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek. Zawody uroczyście otworzył Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz. Związki Zawodowe Straży Granicznej reprezentował Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej mjr SG Mariusz Tyl oraz zastępca mjr SG Marcin Kolasa. Przedstawicielem Zarządu Oddziałowego był chor. sztab. SG Piotr Szejn.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej umożliwił nie tylko zorganizowanie zawodów „Najlepsi w Straży Granicznej”, ale zawsze wspiera wszystkie sportowe rywalizacje w całej Straży Granicznej.

Nad prawidłowym wykonywaniem czynności i przestrzeganiem warunków regulaminu zawodów czuwał zespól sędziów. Pierwszego dnia zawodów uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności z zakresu precyzyjnej jazdy terenowej pojazdem ATV, Land Roverem i rowerem.
Kolejna dyscyplina tj. pomoc przedmedyczna, sprawdziła znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Następnie w sztafecie 4 x 400 zawodnicy walczyli o cenne punkty dla swojego zespołu.
Po konkurencjach przeprowadzonych na stadionie miejskim uczestnicy udali się do komendy oddziału, gdzie na strzelnicy krytej rozegrane zostały zawody strzeleckie.
Drugi dzień rozgrywek rozpoczął się biegiem na orientację w okolicach Gierłoży. Zawodnicy wykazali się wielkim zaangażowaniem i sportowym duchem walki. Na zakończenie w ostatnim dniu zawodów, uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę w teście na temat pełnienia służby granicznej.
Po podliczeniu wszystkich punktów z poszczególnych konkurencji wyłoniono zwycięzców. Mistrzem zawodów została drużyna z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Drugie miejsce zajął zespół z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, a trzecie Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

por. SG Mirosława Aleksandrowicz
Rzecznik Prasowy
koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej