Nagrody dla funkcjonariuszy Straży Granicznej za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5050

W dniu 1 lipca 2020 roku Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podjął decyzję o wyróżnieniu funkcjonariuszy Straży Granicznej szczególnie zaangażowanych w realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Nagrody w wysokości 1000 zł trafić mają do funkcjonariuszy delegowanych lub zajmujących stanowiska wykonawcze, którzy wykazali się zaangażowaniem w realizację czynności kontrolnych, polegających na dokonywaniu kontroli granicznej (sanitarnej) w warunkach bezpośredniego kontaktu z podróżnymi, stanowiącymi potencjalne zagrożenie epidemiczne, zarówno na granicy zewnętrznej i wewnętrznej.

Przypominamy, że wnioskiem o wyróżnienie funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z prowadzonymi przez nich działaniami w przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 wystąpił Przewodniczący ZG NSZZ FSG Marcin Kolasa w trakcie spotkania z sekretarzem stanu
w MSWiA Panem Maciejem Wąsikiem.

O sprawie wyróżnienia funkcjonariuszy SG czytaj m.in.:

https://www.infosecurity24.pl/sg-i-psp-tez-chca-nagrod-za-prowadzenie-dzialan-w-trakcie-pandemii

Biuro ZG NSZZ FSG