Nadanie sztandaru Karpackiemu Oddziałowi SG

1059

2 czerwca 2017 r. na Rynku w Nowym Sączu odbyły się uroczystości związane z nadaniem Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej imienia „1 Pułku Strzelców Podhalańskich” oraz sztandaru. W uroczystościach wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński.

Uroczystości poprzedziła msza św., odprawiona o godzinie 10.00 w Bazylice pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Następnie, o godzinie 11.30, na nowosądeckim Rynku rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Podczas apelu odczytane zostały akty ufundowania i nadania sztandaru oraz imienia, po czym fundatorzy sztandaru umieścili na drzewcu pamiątkowe gwoździe.

Rodzice chrzestni sztandaru – Zastępca Komendanta KaOSG ppłk SG Renata Obrzut wraz Senatorem Stanisławem Kogutem – przekazali sztandar Sekretarzowi Stanu w MSWiA, który uroczyście wręczył go Komendantowi Karpackiego Oddziału SG ppłk SG Stanisławowi Laciudze.

Następnie wyróżnieni funkcjonariusze i pracownicy odebrali medale, odznaczenia i akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.

Organizację uroczystości nadania sztandaru Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej wsparł finansowo ZG NSZZ FSG i strategiczny sponsor jakim jest PZU SA.

***

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu został utworzony 16 maja 2016 r. na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obejmuje zasięgiem terytorialnym województwo małopolskie. Wykonuje zadania w zakresie ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania nielegalnej migracji, rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG. Karpacki Oddział Straży Granicznej kontynuuje tradycje formacji granicznych ochraniających południową granicę Polski.