Mundurowi chcą wyrównania po likwidacji ulgi dla klasy średniej

718

Po likwidacji ulgi dla klasy średniej funkcjonariusze zapłacą wyższą składkę zdrowotną niż osoby z porównywalnymi zarobkami zatrudnione na etatach.

Różnica wynika z tego, że podstawę do obliczenia składki zdrowotnej osób zatrudnionych na etatach stanowi ich wynagrodzenie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę funkcjonariuszy służb liczy się od całości ich przychodu przed opodatkowaniem, bo nie płacą oni składek na ubezpieczenia społeczne.

Przykładowo u osoby z zarobkami w wysokości 10 tys. zł brutto ta różnica wynosi aż 123 zł miesięcznie. czytaj więcej …

źródło: https://www.rp.pl