MSWiA wprowadza zmiany w przepisach dotyczących edukacji funkcjonariuszy Straży Granicznej.

1096

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Przypominamy, że z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej, wystąpił Zarząd Główny NSZZ FSG w dniu 10 czerwca 2019 roku.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12342250

https://nszzfsg.pl/wniosek-zarzadu-glownego-nszz-fsg-o-wprowadzenie-zmian-w-rozporzadzeniu-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-14-czerwca-2002-r-w-sprawie-zakresu-obowiazkow-oraz-podstaw-zakresu-i-trybu/


https://nszzfsg.pl/zgoda-mswia-na-podjecie-prac-legislacyjnych-majacych-na-celu-zmiane-rozporzadzenia-dotyczacego-funkcjonariuszy-strazy-granicznej/