MSWiA uwzględnia w istotnej części uwagi zgłoszone przez Zarząd Główny NSZZ FSG

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uwzględniło w istotnej części uwagi zgłoszone przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu z dnia 5 marca 2020 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Przypominamy, że projekt ustawy stanowi … Czytaj dalej MSWiA uwzględnia w istotnej części uwagi zgłoszone przez Zarząd Główny NSZZ FSG