MSWiA i służby reagują na raport NIK ws. szkoleń

485

InfoSecurity24: NIK szczególną uwagę zwrócił się na brak spójnych systemów szkoleń, powiązanych ze ścieżką rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, umożliwiających im stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności, szczególnie w Policji i Służbie Ochrony Państwa.

źródło:https://www.infosecurity24.pl/mswia-i-sluzby-reaguja-na-raport-nik-ws-szkolen