Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w odpowiedzi na żądania FZZ SM proponuje spotkanie

3434

Celem tego spotkania będzie m.in. omówienie podwyżek, które od 1 maja br. otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający funkcjonariusze służb podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 milionów zł. Łącznie we wszystkich czterech służbach podległych MSWiA wzrost uposażenia zasadniczego obejmie ponad 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys. strażaków. Policja otrzyma na te podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona.

Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb –zaplanowano od 1 stycznia przyszłego roku.

Szef MSWiA porozmawia także o realizacji priorytetowego projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jakim jest Program Modernizacji Służb Mundurowych. Formacje podległe MSWiA (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa) otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Program zakłada m.in. wymianę zużytego sprzętu, rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup wyposażenia, a także podwyższenie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

źródło: http://www.mswia.gov.pl