Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński zaprasza przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na rozmowy.

1588

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku w MSWiA.

Szanowny Pan
Rafał Jankowski
Przewodniczący
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Szanowny Panie Przewodniczący,
Na prośbę Pana Przewodniczącego, Pan Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie zaprasza przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkanie.
Odbędzie się ono we wtorek (23 października 2018 r.) o godzinie 14:00 w Sali Kolegialnej nr 324 w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie.

Z poważaniem,
Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi