Media o Pikiecie służb mundurowych

528

Oprócz TVP INFO oraz Informacyjnej Agencji Radiowej, komunikat, na którym opiera się większość doniesień agencyjnych wydała Polska Agencja Prasowa. Niezależne wywiady z rozpoczęcia i zakończenia pikiety nadała TVP INFO. W pierwszym wystąpił wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, w drugim przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Mariusz Tyl.

TV Republika: do stolicy przyjechało kilka tysięcy związkowców, którzy sprzeciwiają się zbyt niskim pensjom oraz chcą zmiany przepisów o zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy.
Do stolicy przyjechało kilka tysięcy związkowców, którzy sprzeciwiają się zbyt niskim pensjom oraz chcą zmiany przepisów o zwolnieniu lekarskim funkcjonariuszy.W związku z protestem mieszańcy stolicy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi. Protestujący już kilku dni temu rozstawili miasteczko namiotowe pod Sejmem, do którego wciąż przybywają nowi związkowcy. Na dzisiaj zaplanowana jest pikieta pod Sejmem, podczas której, zamierzają oni m.in. wręczyć pismo ze swoimi postulatami Marszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej.

SUPERSTACJA

Podwyżki oraz wzrost wydatków m.in. na policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną oraz BOR – to główne postulaty związkowców służb mundurowych, którzy demonstrują przed Sejmem. Jak podkreśla MSW nakłady na służby oraz pensje systematycznie rosną.W organizowanej przez NSZZ Policjantów pikiecie uczestniczą w czwartek przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników czterech formacji podległych MSW oraz Służby Więziennej i Służby Celnej.W pikiecie uczestniczy ponad 1000 osób – podały służby porządkowe. Nagranie video pod poniższym linkiem:

http://www.superstacja.tv/Wiadomosc/Mundurowi_Protestuja_Przed_Sejmem,1472515/Polecane/index.html

Dziennik.pl – Policjanci pikietowali pod Sejmem. MSW: Będą podwyżki dla służb mundurowych.
Związki zawodowe funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych pikietowały przed Sejmem. Uczestnicy demonstracji domagali się m.in. podwyżek płac oraz wzrostu wydatków na policję, straż pożarną, Straż Graniczną oraz BOR. Jak poinformowało dziś Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, od stycznia przyszłego roku wzrosną uposażenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tych służb.
Na podwyżki zostanie przeznaczonych około 443 milionów złotych. Wszyscy komendanci służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia do 30 października uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji podwyżek dla funkcjonariuszy.

PAP: związki mundurowe pikietują Sejm ws. podwyżek i wyższych nakładów na służby
Pikieta związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych przed Sejmem w Warszawie, 8 bm. Uczestnicy demonstracji domagają się m.in. podwyżek płac oraz wzrostu wydatków na policję, straż pożarną, Straż Graniczną oraz BOR. Organizatorem pikiety jest NSZZ Policjantów.
PAP Podwyżki oraz wzrost wydatków m.in. na policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną oraz BOR – to główne postulaty związkowców służb mundurowych, którzy demonstrują przed Sejmem. Jak podkreśla MSW nakłady na służby oraz pensje systematycznie rosną.W organizowanej przez NSZZ Policjantów pikiecie uczestniczą w czwartek przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników czterech formacji podległych MSW oraz Służby Więziennej i Służby Celnej.
W pikiecie uczestniczy ponad 1000 osób – podały służby porządkowe. „Rządowi udało się połączyć nas w jedną siłę” – powiedział rozpoczynając pikietę szef NSZZ Policjantów Grzegorz Nems. Odegrano hymn państwowy, odczytano rotę ślubowania i uczczono minutą ciszy funkcjonariuszy poległych na służbie.
Przyczynami protestu są m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji „satysfakcjonujących” podwyżek płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Związkowcy domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do mundurowego systemu emerytalnego. Delegacja protestujących złożyła w Sejmie petycję z żądaniami.
Związkowy komitet protestacyjny poinformował o skierowaniu do premier Ewy Kopacz wniosku o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków służb mundurowych.
Miasteczko namiotowe protestujących ustawiono przed Sejmem 5 października. Związkowcy domagają się zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach „z uwagi na sytuację międzynarodową, a w szczególności wyzwania związane z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa”.
Jak poinformowało MSW nakłady na służby systematycznie rosną. W przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczone zostaną 443 mln zł. „Do 30 października wszyscy komendanci główni służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg” – powiedziała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Przypomniała, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. „W roku 2012 funkcjonariusze policji, a także SG, PSP i BOR oraz żołnierze zawodowi byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec zamrażania wynagrodzeń w całej sferze budżetowej” – mówiła Woźniak PAP. Poinformowała, że w budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano ponad 390 mln zł. Przypomniała, że od 2013 r. realizowany jest program standaryzacji komend i komisariatów policji, w ramach którego wybudowanych i wyremontowanych zostało ok. 140 obiektów. (PAP)

Radio ZET

Protest służb mundurowych przed Sejmem. Żądają m.in. podwyżek
Podwyżki oraz wzrost wydatków m.in. na policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną oraz BOR – to główne postulaty związkowców służb mundurowych, którzy demonstrują przed Sejmem. Jak podkreśla MSW nakłady na służby oraz pensje systematycznie rosną.
http://wiadomosci.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Protest-sluzb-mundurowych-przed-Sejmem.-Zadaja-m.in.-podwyzek-00012421

FAKT: Protest funkcjonariuszy pod Sejmem. Mundurowi zablokują stolicę
Uwaga kierowcy! W czwartek od godziny 10 szykują się spore utrudnienia w centrum miasta. A wszystko przez zapowiedziany protest służb mundurowych. Od trzech dni trwa protest służb mundurowych przed Sejmem przy ulicy Wiejskiej. Aby wspomóc swoich kolegów w czwartek do stolicy przyjedzie kilka autokarów z funkcjonariuszami, którzy spotkają się o godzinie 10.30 na parkingu przy ulicy Łazienkowskiej. Według zapowiedzi organizatorów w proteście ma wziąć udział nawet kilka tysięcy osób. Po zbiórce uczestnicy pójdą ulicami Myśliwiecką oraz Górnośląską pod Sejm. Z utrudnieniami muszą się liczyć nie tylko kierowcy ale też pasażerowie komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego na czas protestu na trasy objazdowe skieruje autobusy linii 107, 108, 159, 162, 171. Czwartkowy protest ma potrwać do godziny 13.

Radio FOX FM: Pikieta mundurowych w Warszawie
Dziś przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży granicznej i BOR będą protestować przed Sejmem. Związki zawodowe domagają się podwyżek i stworzenia dodatkowych etatów dla nowych pracowników. Związkowy Komitet Protestacyjny skierował do premier Ewy Kopacz wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu w celu zapewnienia podwyżek. Początek pikiety o godz. 11.00

TVP INFO – relacja z zakończenia pikiety.

Redaktor Jan Dąbrowski z TVP INFO omówił ponownie postulaty związkowców służb mundurowych akcentując brak waloryzacji płac, brak w budżecie służb mundurowych środków na problemy związane z migracją, zdaniem służb mundurowych budżety już teraz powinny być skrojone tak, by służby były w stanie właściwie reagować na problemy z imigrantami.

Protestujący złożyli petycję ze swoimi żądaniami na ręce Marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak twierdzi przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Mariusz Tyl pani Marszałek stwierdziła jedynie, iż Sejm RP już się tym problemem nie zajmie, gdyż budżet na rok 2016 został już uchwalony i jest to ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji.

Na pytanie, czy pikietujących odwiedzali inni politycy, Mariusz Tyl potwierdził dodając, że w dniu dzisiejszym pikietę wizytowali posłowie PIS Jarosław Zieliński i Beata Gosiewska.

Źródło: www.nszzp.pl