Los przyszłorocznych funduszy nagród przesądzony

571

O tym, że projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 likwiduje fundusze nagród, InfoSecurity24.pl informował już na początku września. Od tego czasu, mimo zdecydowanego sprzeciwu przedstawicieli wszystkich mundurowych formacji, niewiele w tej kwestii się zmieniło, a Senat w podjętej dziś uchwale nie zaproponował poprawek w tym zakresie.

Teraz ustawa trafi do Sejmu, ale los przyszłorocznych funduszy nagród jest już raczej przesądzony.Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z ustawą budżetową, nad którą obecnie pracuje Sejm. Ale to właśnie w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 zawarto regulacje zgodnie z którymi fundusze nagród w przyszłym roku nie powstaną. Dlaczego? Jak tłumaczyli twórcy rozwiązań, „działanie takie pozwoli na zmniejszenie w 2021 roku wydatków osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych, przy równoczesnym utrzymaniu funduszu wynagrodzeń oraz kadr niezbędnych do realizacji ustawowych zadań”. Wiceszef resortu finansów Sebastian Skuza, reprezentujący rząd podczas drugiego czytania ustawy w Senacie, poinformował, że nieutworzenie odrębnych funduszy nagród w całej sferze administracji publicznej, pozwoli na zaoszczędzenie około 694 mln złotych. W kwocie tej, zawierają się też oszczędności wynikające z nieutworzenia funduszy nagród w służbach mundurowych. Jak wyliczali m.in. policyjni związkowcy, w przypadku tej formacji, mowa jest o około 140 mln złotych, co ich zdaniem „w relacji do Budżetu Państwa uznać by można za (oszczędności – przyp. red.) nieistotne”. Jak alarmowali, „zamrożenie przyszłorocznego funduszu nagród dla policjantów może przynieść więcej szkód niż korzyści”. czytaj więcej …

źródło: https://www.infosecurity24.pl