List Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias do Prezesa Rady Ministrów

1675

Pan Mateusz Morawiecki

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

Forum Związków Zawodowych od początku nalegało na spotkanie z Prezesem Rady Ministrów, Panem Mateuszem Morawieckim. Przewodnicząca FZZ, Pani Dorota Gardias, wystosowała w tej sprawie odpowiednie pismo, w którym nakreślono problematykę dotyczącą problemów Pracownic i Pracowników Służb Publicznych – zawodów medycznych, służb mundurowych, nauczycieli i innych. Obecnie trwa ogólnopolska akcja protestacyjna Służb Mundurowych – na horyzoncie rysuje się zagrożenie kolejnymi protestami pozostałych grup.

Propozycja, aby reprezentantem rządu na spotkaniu z Prezydium Forum Związków Zawodowych, był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Bartosz Marczuk, jest dla FZZ nie do przyjęcia. Decyzja o nieobecności Prezesa Rady Ministrów stanowi dla nas kolejny już sygnał, że strona rządowa traktuje reprezentatywnych partnerów społecznych w sposób nierówny. Pan Premier Mateusz Morawiecki znalazł czas na podobną rozmowę z organami NSZZ „Solidarność”. Trudno jest znaleźć logiczne uzasadnienie dla sytuacji, w której, notabene w tej samej sprawie, z jedną z reprezentatywnych central związkowych spotyka się Prezes Rady Ministrów, a z drugą podsekretarz stanu w resorcie, który nie zajmuje się bezpośrednio problematyką przedstawioną w przesłanym do Państwa zaproszeniu.

Czujemy się głęboko urażeni tą decyzją, jednocześnie w dalszym ciągu oczekujemy na możliwość spotkania z Prezesem Rady Ministrów Panem Mateuszem Morawieckim.

IX 312 – M. Morawiecki – spotkanie z Prezydium FZZ.pdf