List otwarty Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Pani Doroty Gardias do Prezesa Rady Ministrów

604


Warszawa, dnia 18 listopada 2022 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze!


W imieniu setek tysięcy pracownic i pracowników całego sektora finansów publicznych, których reprezentują organizacje członkowskie Forum Związków Zawodowych, pragnę wyrazić głębokie oburzenie wobec jawnego, niepohamowanego, brutalnego i bezprecedensowego łamania zasad, dewastowania wartości, omijania procedur związanych z prowadzeniem dialogu społecznego.
Zwracam się do Pana w przedmiotowym liście otwartym o natychmiastowy odwrót od obranego kursu, zmierzającego do powstania kolejnych niepotrzebnych podziałów, kompletnie zbędnych problemów natury społeczno – gospodarczej oraz pogłębiania i tak już zszarganego wizerunku Rady Dialogu
Społecznego. Wybieranie sobie, bez żadnego obiektywnego uzasadnienia, partnera społecznego, organizację związkową do rozmowy o przyszłości wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych jest, poza tym wszystkim co ujęłam powyżej – nieskrępowaną kapitulacją, całkowitym odwrotem
i symbolem braku odwagi Rządu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do trudnego, ale koniecznego w dojrzałej demokracji budowania instytucjonalnych relacji z reprezentatywnymi partnerami społecznymi – wszystkimi, a nie tylko tymi wybranymi na drodze politycznego plebiscytu. czytaj więcej …