List ministra Mariusza Kamińskiego do Funkcjonariuszy Straży Granicznej

341

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Straży Granicznej, 

od 30 lat stoicie na straży bezpieczeństwa Polski i Polaków. Służba w Waszej formacji jest trudna i odpowiedzialna. Strzeżecie naszych granic oraz zarazem zewnętrznej granicy Unii Europejskiej – to odpowiedzialne zadanie.

W tym jubileuszowym roku przyszedł dla Was wyjątkowy czas próby. Od kilku tygodni stawiacie opór presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. Mam pełne zaufanie do działań, jakie podejmujecie. Wiem, że są wykonywane na najwyższym poziomie, rzetelnie i profesjonalnie.

Niejednokrotnie otrzymywaliśmy od przedstawicieli innych państw podziękowania za Waszą służbę oraz dowody uznania dla Waszej eksperckiej wiedzy i Waszego zaangażowania. Przychodziło Wam mierzyć się z presją migracyjną na innych granicach państw Unii Europejskiej, a dziś Polska i Polacy potrzebują Was i Waszego oddania tu na miejscu.

W imieniu wszystkich Polaków serdecznie dziękuję Wam, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Straży Granicznej, za poświęcenie i odwagę. Za to, że każdego dnia podejmujecie się najtrudniejszych wyzwań, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Szczególne słowa podziękowania kieruję do funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To czas Waszej ogromnej mobilizacji i wzmożonego wysiłku. Dziękujemy, że jak zawsze, Polska i Polacy mogą na Was liczyć.

Mam świadomość tego, że jest to również trudny czas dla Waszych rodzin i bliskich. Podziękujcie Im proszę w moim imieniu za zrozumienie specyfiki Waszej służby na rzecz Ojczyzny.


Z wyrazami szacunku
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/list-ministra-mariusza-kaminskiego-do-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-