Komunikat ZG NSZZ FSG

4751

Do Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej trafiły projekty rozporządzeń płacowych. Są one konsekwencją przyznania przez Rząd dodatkowych 150 mln zł dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Dla Straży Granicznej przypada kwota 13.156 tys. zł, Z niej sfinansowane zostaną podwyżki zaplanowane od 1 maja 2018 r. Niestety, MSWiA nie planuje objęcia podwyżką wszystkich funkcjonariuszy Straży Granicznej. MSWiA chce, żeby otrzymali je funkcjonariusze wyłącznie nowo przyjęci oraz ci, którzy zajmują stanowiska podstawowe. Według propozycji zawartych w projektach proponuje się podwyższenie stawki uposażenia zasadniczego w grupach zaszeregowania 2 i 3 oraz 4 i 5. Wzrost stawki uposażenia zasadniczego spowoduje również wzrost tego uposażenia z tytułu wysługi lat, który jest relacjonowany do tych stawek. W grupach zaszeregowania 2 i 3 przeciętna miesięczna podwyżka wyniesie 202 zł, a w grupach 4 i 5 przeciętnie o 102 zł, zarówno w I jak i II kategorii zaszeregowania. Podwyżką ma być objętych 10. 232 z stanowisk z 16.053, co powoduje, że 5821 funkcjonariuszy jej nie dostanie.

Zarząd Główny NSZZ FSG nie zajął jeszcze w tej sprawie stanowiska. Zostanie ono przyjęte podczas najbliższego posiedzenia. Z dotychczasowych opinii wynika, że uzyskanie przez MSWiA dodatkowych środków na wzrost uposażeń należy ocenić jako krok w dobrym kierunku, który jest jednak niewystarczający. Problemem jest objęcie podwyżką tylko części funkcjonariuszy SG i jej wysokość przeznaczona dla Straży Granicznej. Środków tych jest zdecydowanie za mało. Są na tyle niewystarczające, że nie da się ich w racjonalny sposób nawet podzielić. Gdyby bowiem otrzymali je wszyscy, indywidualny efekt byłby niemal niezauważalny. Gdy otrzymają je najmłodsi stażem i najniżej zarabiający, efekt także będzie mizerny, ale oprócz tego zaburzona zostanie jeszcze motywacja, którą odzwierciedla siatka płac w Straży Granicznej. ZG NSZZ FSG kilkakrotnie zwracał już na to uwagę podkreślając, że uposażenia funkcjonariuszy SG odzwierciedlają hierarchiczną strukturę organizacji. Żeby zarabiać więcej trzeba po prostu awansować. Ale wraz z awansem przybywa obowiązków i rośnie też odpowiedzialność. Zatem, gdy zacierane są różnice pomiędzy niższymi i wyższymi stanowiskami, funkcjonariusze tracą naturalną potrzebę brania na siebie większej odpowiedzialności związanej z awansem. Awans przestaje być po prostu opłacalny i pożądany.

W przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej istnieje jeszcze element występujących dysproporcji pomiędzy wysokością uposażeń w SG a innymi służbami, co ma wpływ na odchodzenie ze służby przez doświadczonych funkcjonariuszy SG.
W przypadku jednostek Straży Granicznej z Warszawy pogłębi go jeszcze zapowiedź wzrostu dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Policji. Jeżeli kierownictwo resortu nie zdaje sobie z tego sprawy, bądź lekceważy to popełnia poważny błąd.

Na szczęście nie jest jeszcze za późno. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym również NSZZ FSG wystąpiła do ministrów nadzorujących służby mundurowe z kilkoma postulatami. Jeden z nich dotyczy właśnie tej sprawy. Domagając się w tym roku podwyżki w wysokości 650 zł, Związki Zawodowe mają na myśli podwyżkę o charakterze motywacyjnym, która byłaby w miarą znacząca i objęła wszystkich funkcjonariuszy, nie zaburzając przy tym hierarchiczności stanowisk.

Propozycja przedstawiona w projektach rozporządzeń ma więc charakter demotywacyjny. Jest w dodatku zaprzeczeniem tego, na czym obecna władza oparła swój własny program modernizacji, gdzie stoi jak wół: „motywacyjny wzrost uposażeń”. Koleżanki i kolegów funkcjonariuszy Straży Granicznej zachęcamy do wyrażenia własnej opinii w tej sprawie poprzez wzięcie udziału sondażu poświęconym temu właśnie zagadnieniu na stronie www.nszzfsg.pl

Projekt rozporządzenia MSWiA w załączniku 2018_03_29_projekty_rozporzadzenia.pdf

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa


Zapraszamy do głosowania w Ankiecie.

[poll id=”1″]