Komunikat ze spotkania z wiceministrem Maciejem Wąsikiem w dniu 27 października 2021 roku.

1828

Zaangażowanie funkcjonariuszy w ochronę granicy państwowej przed nielegalną migracją oraz zmiana przepisów mieszkaniowych i socjalnych w Straży Granicznej były głównymi tematami spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 27 października 2021 roku.

Przedstawiciele ZG NSZZ FSG reprezentując interesy funkcjonariuszy Straży Granicznej wnieśli o pilne wprowadzenie zmian w zakresie wysokości pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego oraz wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Ponadto zawnioskowali o dokonanie zmiany przepisów w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych z bronią służbową w dniu wolnym od służby oraz zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby.

W ocenie przedstawicieli ZG NSZZ FSG postawa i zaangażowanie funkcjonariuszy w ochronę granicy państwowej w pełni uzasadnia przywrócenia dodatku granicznego dla funkcjonariuszy realizujących te zadania.

Ponadto strona związkowa zaapelowała o jak najszybsze przedstawienie przez MSWiA zasad wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w skutek podwyższenia grup zaszeregowania funkcjonariuszy na najniższych etatach. Przypominamy, że zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 24 września br. pomiędzy NSZZ FSG a MSWiA funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w grupie 2 zostaną automatycznie przeniesieni do grupy 3. Z kolei funkcjonariusze z 3 grupy otrzymają awanse do grupy 4, a ci z grupy 4 do 5. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy z grup 2-4 mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie 5 będą przenoszone do grupy 6 na przestrzeni czterech lat (co roku 25 % funkcjonariuszy). W Straży Granicznej awans otrzyma – prawie 9 tys. funkcjonariuszy.

Postanowiono, iż przedstawione przez stronę związkową kwestie będą przedmiotem kolejnego spotkania, które zaplanowano w drugiej połowie listopada br. z uwagi na potrzebę przygotowania rozwiązań prawnych i dokonania oceny skutków finansowych.

W środowym (27 października br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA; Władysław Budzeń – dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA; Marcin Kolasa – przewodniczący ZG NSZZ FSG; Dariusz Rubach – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG; Emil Czwaliński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG”; Piotr Baranicz – przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG; Maciej Kuszilek- przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG.

Biuro ZG NSZZ FSG