Komunikat ze spotkania z wiceministrem Maciejem Wąsikiem w dniu 18 listopada 2021 roku. Jest zgoda na rozpoczęcie prac nad zmianą przepisów mieszkaniowych funkcjonariuszy SG!

2722

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, bezpieczeństwo funkcjonariuszy, zmiana przepisów mieszkaniowych i socjalnych w Straży Granicznej były głównymi tematami spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ FSG w dniu 18 listopada 2021 roku.

Wiceminister Maciej Wąsik wyraził zgodę na dokonanie zmian przepisów w Straży Granicznej w zakresie wysokości pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego, wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, rozpoczęcia prac koncepcyjnych w zakresie wprowadzenia dodatku granicznego oraz dokonania analizy w Straży Granicznej zmiany przepisów w zakresie zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pełnienia służby. Wysokość pomocy finansowej wzrośnie do kwoty 5233 zł (wzrost o 1075 zł na normę) i będzie w kolejnych latach podlegała waloryzacji. Ta sama zasada obliczania wysokości w oparciu o wysokość waloryzacji w kolejnych latach będzie wprowadzona w przypadku równoważnika za brak lokalu mieszkalnego. W najbliższym czasie rozpocznie się proces legislacyjny mający na celu wprowadzenie powyższych zmian w zakresie wysokości pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego i wysokości równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Planuje się wejście w życie przepisów od dnia 1 stycznia 2022 roku. Wprowadzenie zmian możliwe było dzięki podjętej inicjatywie przez ZG NSZZ FSG.

Przedstawiciele ZG NSZZ FSG reprezentując interesy funkcjonariuszy Straży Granicznej zawnioskowali o doposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprzęt zwiększający ochronę i bezpieczeństwo oraz kontynuowali działania mające na celu dokonanie zmiany przepisów w zakresie ewidencjonowania czasu podróży służbowych z bronią w dniu wolnym od służby.

Ponadto przedstawiciele ZG NSZZ FSG w trakcie spotkania przedstawili negatywne stanowisko wobec propozycji zmiany art. 40 ustawy o Straży Granicznej, która ma polegać na wydłużeniu okresu oddelegowania z urzędu funkcjonariuszy do czasowego pełnienia służby z 6 do 12 miesięcy w okresie 2 lat. Wiceminister Maciej Wąsik zadeklarował, że jest otwarty na dostosowanie tego przepisu do potrzeb i wprowadzenia zmian mających na celu wyszczególnienie, kiedy takie delegowania będą mogły nastąpić.

Ponadto strona związkowa zaapelowała o jak najszybsze przedstawienie przez MSWiA zasad wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w skutek podwyższenia grup zaszeregowania funkcjonariuszy na najniższych etatach wynikających z podpisanego porozumieniem z dnia 24 września br. pomiędzy NSZZ FSG a MSWiA oraz wprowadzenia możliwości podwyższenia dodatku z tytułu wysługi lat, którego maksymalna wysokość wynosi obecnie 35% uposażenia zasadniczego do 54%.

Postanowiono, iż spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami ZG NSZZ FSG będą kontynuowane.

W czwartkowym (18 listopada br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik – sekretarz stanu w MSWiA; Dariusz Smarżewski– zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA; Marcin Kolasa – przewodniczący ZG NSZZ FSG; Dariusz Rubach – wiceprzewodniczący
ZG NSZZ FSG; Emil Czwaliński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG”; Piotr Baranicz – przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG; Maciej Kuszilek – przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Warmińsko-Mazurskim OSG.

Biuro ZG NSZZ FSG