Komunikat ze spotkania z Ministrem SWiA

1517

W dniu17 września br. Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim.

Podczas trwającego ponad godzinę spotkania omówiono istotne dla funkcjonariuszy służb mundurowych kwestie związane z realizacją porozumienia z dnia 8 listopada 2018 roku. Między innymi sprawą przyspieszenia prac nad art. 15aczy opracowaniem wytycznych do sposobu realizacji płatnych nadgodzin, jak również dalszych podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Minister Kamiński zadeklarował, że podwyżka od stycznia 2020′ będzie wypłacona zgodnie z porozumieniem.

Przewodniczący zwrócił się do ministra o zwołanie w możliwie jak najszybszym terminie zespołu powołanego przez MSWiA do spraw realizacji postulatów Federacji. Minister Mariusz Kamiński zaznaczył, że współpraca ze związkami zawodowymi jest dla Niego bardzo ważna i będzie ją kontynuował.

Biuro Prasowe Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Zawodowych Służb Mundurowych