Komunikat ze spotkania w MSWiA dotyczący wzrostu uposażeń funkcjonariuszy.

4712
Created with GIMP

W poniedziałek (28 listopada br.) odbyło się kolejne spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

W trakcie spotkania wiceminister Maciej Wąsik przedstawił propozycje zmiany zasad przyznawania dodatkowej należności z tytułu wysługi lat w IV wariantach. Propozycje te mają na celu wprowadzenie mechanizmów zachęcających funkcjonariuszy Straży Granicznej ze stażem 15-25 lat do jak najdłuższej służby. Ich wprowadzenie będzie uzupełnieniem obowiązującego świadczenia motywacyjnego, które otrzymują funkcjonariusze ze stażem 25 lat i 28 lat i 6 miesięcy. Proponuje się wprowadzenie świadczenia po 15 i 20 latach służby.

Strona związkowa przedstawiła wysoce niepokojące informacje o ilości funkcjonariuszy planujących odejścia na zaopatrzenie emerytalne w 2023 roku i ich negatywnych konsekwencjach. Niespotykana ilość odejść funkcjonariuszy wynika z tego, że wysokość waloryzacji rent i emerytur jest wyższa niż proponowana waloryzacja uposażeń dla chcących pozostać w służbie.

W związku z powyższym strona związkowa podkreśliła, że do osiągnięcia porozumienia i zatrzymania fali odejść funkcjonariuszy konieczne jest uzyskanie dodatkowych środków. W uzasadnieniu wskazano na decyzję Ministra Obrony Narodowe z dnia 25 listopada 2022 roku, który przeznaczył dla żołnierzy dodatkowe środki w wysokości 450 zł. W ocenie strony związkowej brak pozytywnej reakcji ze strony rządu spowoduje zniweczenie dotychczasowych działań MSWiA mających na celu zatrzymanie w służbie doświadczonych funkcjonariuszy.

Przedstawiciele strony związkowej podkreślili, że na decyzję o dodatkowych środkach czekać będą do końca tygodnia.

Spotkanie strony ministerialnej ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA odbyło się w poniedziałek (28 listopada 2022 r.)
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Mariusz Cichomski- dyrektor Departamentu Porządku Publicznego; Edward Zaremba – pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych, Joanna Miłkowska-Bartos – zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA; Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Andrzej Szary wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Łukasz Kunek, przewodniczący ZK ZZS ,,Florian”.

Biuro ZG NSZZ FSG