Komunikat ze spotkania w MSWiA dotyczący wzrostu uposażeń funkcjonariuszy.

3982

W czwartek (24 listopada br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Spotkanie dotyczyło wysokości uposażeń funkcjonariuszy w 2023 roku.

Wiceminister Maciej Wasik oświadczył, że waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy w 2023 roku będzie od dnia 1 marca 2023 w wysokości 9.36%. W związku ze zgłoszonymi przez stronę związkową wątpliwościami w kwestii zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, wiceminister zobowiązał się do przedstawienia pisemnych wyjaśnień. Wiceminister poinformował zebranych, że jest gotowy na dokonanie zmian podziału propozycji przedstawionych stronie związkowej w dniu 4 października 2022 roku, jednak propozycje te powinny odbyć się w ramach zabezpieczonych środków w budżecie na 2023 rok.

Strona związkowa przedstawiła niepokojące informacje o ilości funkcjonariuszy planujących odejścia na zaopatrzenie emerytalne w 2023 roku, w związku z tym, że wysokość waloryzacji rent i emerytur jest wyższa niż proponowana waloryzacja uposażeń dla chcących nadal służyć funkcjonariuszy. Ponadto zwrócono uwagę na istniejące dysproporcje służb podległych MSWiA w stosunku do innych służb w zakresie wysokości pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego oraz wysokości równoważnika za brak kwatery/lokalu.

Kolejne spotkanie zaplanowane zostało w dniu 28 listopada br. (poniedziałek), w trakcie którego strona ministerialna zobowiązała się do przedstawienia wyliczeń w sprawie propozycji zmiany zasad przyznawania dodatkowej należności z tytułu wysługi lat w zakresie wprowadzenia należności w równej kwocie lub jej wzrostu tylko w przedziale 15-25 lat służby. Propozycje te wymagają jednak szczegółowego wyjaśnienia i akceptacji strony związkowej. Ponadto nadal aktualna jest propozycja strony ministerialnej, aby po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat rosła co roku o dodatkowy jeden procent. Przykładowo funkcjonariusz z 20-letnim stażem służby z tytułu wysługi lat otrzyma dodatkowe 5 proc. do uposażenia, natomiast po 25 latach służby – dodatkowe 10 proc. Aktualnie maksymalny dodatek za wysługę lat wynosi 35 proc., a po zaproponowanych zmianach wyniesie maksymalnie 56 proc. 

Spotkanie strony rządowej ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA odbyło się w czwartek (24 listopada 2023 r.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Mariusz Cichomski – dyrektor Departamentu Porządku Publicznego; Edward Zaremba – pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych, Joanna Miłkowska-Bartos – zastępca dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA; Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Krzysztof Hetman, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.