Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

539

W związku z licznymi zapytaniami informuję, że akcja protestacyjna, której elementem były nasze działania pod Sejmem w dniach 5-8 października 2015 roku, nadal trwa. Decyzje co do dalszego przebiegu akcji podejmie Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych, w którego skład wchodzą organizacje tworzące Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych (NSZZ Policjantów, NSZZFSG, NSZZFiPW, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, ZZS “Florian”), NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji, ZZPMSWiAP oraz ZZ Celnicy Pl.

Z poważaniem
Tomasz Krzemieński

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów