Komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG z posiedzenia, które odbyło się w dniu 25 września 2018 roku.

2016

W dniu 25 września 2018 roku w Warszawie odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny przedstawianych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego propozycji porozumienia.

W posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa, uczestniczyli członkowie ZG NSZZ FSG oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Ciechowski.

2018_09_26_komunikat Zarządu Głównego NSZZ FSG_propozycje porozumienia z MSWiA.pdf