Komunikat z zebrania ZG NSZZ FSG w dniu 6 września 2021 roku

863

Propozycje MSWiA dotyczące wprowadzenia podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2022 roku oraz deklaracje o wprowadzeniu nowej ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA były głównymi tematami zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG, które w dniu 6 września 2021 roku prowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa.

Zdaniem ZG NSZZ FSG zaproponowane w dniu 3 września 2021 przez MSWiA propozycje wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od 1 stycznia 2022 r. o 4,4 proc., co – wraz z nagrodą roczną – daje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia
o 270 zł oraz środków z zapowiadanej ustawy modernizacyjnej na lata 2022-2025 są niezgodne z oczekiwaniami funkcjonariuszy i wymagają zwiększenia.

ZG NSZZ FSG oczekuje, że wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej
w latach 2022-2025 będzie nie mniejszy niż w latach 2017-2020. Takie stanowisko zostanie zaprezentowane podczas spotkania w MSWiA w dniu 13 września 2021 roku.

ZG NSZZ FSG postanowił kontynuować działania w zakresie zmiany przepisów
w przedmiocie ewidencjonowania czasu podróży służbowych, a w szczególności podróży
z bronią służbową w dniu wolnym od służby, wzrostu kwoty diety z tytułu podróży służbowych oraz stawki za przejazd funkcjonariuszy prywatnym środkiem transportu.

Ponadto ZG NSZZ FSG postanowił udzielić pomocy finansowej członkom NSZZ FSG znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Biuro ZG NSZZ FSG