Komunikat z zebrania Zarządu Głównego NSZZ FSG z dnia 5 października 2022 roku

7301

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w dniu 5 października 2022 roku, po zapoznaniu się z propozycjami jakie zostały przedstawione w dniu 4 października 2022 roku podczas spotkania w MSWiA, postanowił niezwłocznie wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z następującymi postulatami dotyczącymi:

  1. wprowadzenia naliczania przyszłorocznej waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od 1 stycznia 2023 r., a nie od dnia 1 marca 2023 r.
  2. wprowadzenia wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2023 roku w wysokości realnego poziomu inflacji;
  3. wprowadzenia dodatku granicznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w kwocie nie niższej niż 500,00 zł.
  4. zaliczenia do wysługi emerytalnej propozycji MSWiA dotyczącej wprowadzenia dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, która będzie przysługiwać po 15 latach służby, o dodatkowy 1% co roku.
  5. wprowadzenia dodatku stołecznego także dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.
  6. wprowadzenia wysokości dodatku funkcyjnego w wysokości minimum 25%.

W ocenie ZG NSZZ FSG brak konsultacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (druk sejmowy 2654 z dnia z 30 września 2022), który zakłada w art. 38, że przyszłoroczna waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej nie będzie naliczana od 1 stycznia 2023 r., a od 1 marca 2023 r jest nie do przyjęcia. Natomiast propozycja waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy w wysokości tylko 7,8% powoduje, że wysokość ta nie rekompensuje realnego wzrostu cen towarów i usług.

Zdaniem ZG NSZZ FSG przedstawiona przez MSWiA propozycja wprowadzenia dodatku granicznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej jest oczekiwaną i dobrą decyzją. Jednak zaproponowana kwota jest niewystarczająca i musi ulec zwiększeniu. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o realnym docenieniu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej strzegących granic RP i UE.

Ponadto ZG NSZZ FSG proponuje zaliczenie do wysługi emerytalnej propozycji MSWiA dotyczącej wprowadzenia dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, która będzie przysługiwać po 15 latach służby, o dodatkowy 1% co roku, wprowadzenie dodatku stołecznego także dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wprowadzenie wysokości dodatku funkcyjnego w wysokości minimum 25%.

Zdaniem ZG NSZZ FSG uwzględnienie powyższych postulatów przyczyni się do uatrakcyjnienia pełnienia służby w Straży Granicznej i będzie miało wpływ na decyzje funkcjonariuszy o kontynuowaniu dalszej służby w Straży Granicznej.

Zarząd Główny NSZZ FSG zastrzega, że brak akceptacji i wprowadzenia proponowanych rozwiązań może przyczynić się do podjęcia decyzji związanych z akcją protestacyjną.

Biuro ZG NSZZ FSG