Komunikat z posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ FSG

2863

W dniach 14 i 15 września 2020 roku w Zakopanem odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz szkolenie z produktów firmy PZU Życie S.A. dedykowanych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W posiedzeniu, które poprowadził przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa dokonano omówienia bieżącej działalności Zarządu Głównego NSZZ FSG oraz podjęto istotne uchwały i decyzje. Zarząd Główny NSZZ FSG negatywnie odniósł się do propozycji likwidacji funduszu nagród funkcjonariuszy Straży Granicznej w roku 2021, o której jest mowa w art. 25.1 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. W ocenie ZG NSZZ FSG proponowane zmiany mogą przyczynić się do deprecjacji ostatnich podwyżek uposażeń funkcjonariuszy SG oraz mogą mieć negatywny wpływ na poziom motywacji funkcjonariuszy do osiągania szczególnych wyników czy zachowań w służbie.

W trakcie posiedzenia dokonano analizy ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej w zakresie przyznania świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszom Straży Granicznej. Zarząd Główny NSZZ FSG postanowił wystąpić z uwagami do znajdującego się w fazie prac, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ponadto w trakcie posiedzenia zostały przedstawione informacje o spotkaniu w KGSG, podczas którego omówiono propozycje w zakresie modyfikacji i zmian w umundurowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zgodnie z licznymi uwagi zgłaszanymi przez funkcjonariuszy SG, przedstawiciele ZG NSZZ FSG zawnioskowali o ponowne wprowadzenie koszulek typu T-shirt oraz wyposażenie funkcjonariuszy SG m.in. w kurtki softshell i pasy taktyczne. ZG NSZZ FSG postanowił także podjąć działania w zakresie zmiany zasad planowania służb funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę poza przejściami granicznymi na tzw. ,,zielonej granicy” oraz ujednolicenia struktur placówek o podobnej charakterystyce.

ZG NSZZ FSG mając na uwadze realizację zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku porozumienia pomiędzy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekuje pilnego spotkania w MSWiA, podczas którego strona ministerialna zgodnie z zapowiedziami przedstawi propozycje rozwiązań w zakresie:

– zrównania statutu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statutem przyjętych do służby przed tą datą, w zakresie art. 15 a ustawy z dnia
18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).;

– opracowania projektu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji resortu w latach 2021 – 2024, w zakresie określenia wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, w tym ze szczególnym uwzględnieniem podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

W trakcie prowadzonego szkolenia przez przedstawicieli PZU Życie S.A – Głównego Sponsora i WDB S.A. dokonano omówienia programów dedykowanych dla funkcjonariuszy SG oraz podsumowano dotychczasową współpracę.

Zarząd Główny NSZZ FSG dziękuje PZU Życie S.A. – Głównemu Sponsorowi i WDB S.A za przeprowadzenie szkolenia, a firmie Vitberg za wyposażenie uczestników szkolenia i posiedzenia ZG NSZZ FSG w maseczki ochronne.

GŁÓWNY SPONSOR

Posiedzenie ZG NSZZ FSG i szkolenie odbyło się przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązującego reżimu sanitarnego.

Biuro prasowe NSZZ FSG