Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FSG

440

Dnia 5 września 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego. Podczas posiedzenia poruszono następujące kwestie:

  • omówiono działalność Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.  Prezydium zarekomendowało przyjęcie Zrzeszania Związków Zawodowych Służby Celnej RP (służb mundurowych) do Federacji Związków Zawodowych.
  • poddano analizie kolejny etap prac nad projektem ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Prezydium poparło przedstawiony projekt ustawy modernizacyjnej wyrażając jednocześnie gotowość dalszej negocjacji ostatecznego jej kształtu, zależnego od ustaleń z pozostałymi członkami FZZ SM.
  • opracowany został szczegółowy harmonogram obchodów XXV-lecia powstania NSZZ FSG, poszczególnym członkom Prezydium przydzielono szczegółowe zadania,
  • przedstawiono i omówiono kolejny etap prac zespołów tematycznych Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze  Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sprawie „Ustawy o L4” Prezydium przyjęło stanowisko, mówiące o 90-cio dniowy okresie karencji, w którym funkcjonariusz będzie otrzymywał 100% uposażenia.
  • omówiono zakres prac związanych z likwidacją ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego „Na naszej rubieży” w Łazach.

Protokolant: Wiceprzewodniczący Tomasz Deszcz