Komunikat MSWiA ws. pisma PSP

1310

Szef MSWiA Joachim Brudziński poprosił gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, o wyjaśnienia dotyczące pisma skierowanego do komendantów wojewódzkich. Jednocześnie minister podkreślił, że absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek zabranianiu strażakom umieszczania flag związkowych na budynkach i pojazdach PSP.

Z informacji przekazanej przez komendanta głównego PSP wynika, że pismo dotyczyło jedynie właściwego, zgodnego z przepisami eksponowania flag na budynkach i pojazdach PSP. Chodziło zwłaszcza o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Flagi na pojazdach muszą być zawsze przymocowane w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego i samych strażaków.

Minister Joachim Brudziński zaznaczył, że strażacy – tak samo jak inne służby mundurowe – mają prawo do wyrażania swoich postulatów w akcji protestacyjnej.

źródło:http://www.mswia.gov.pl/