KOMUNIKAT KOMITETU PROTESTACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH

545

30 września 2015 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Służb Mundurowych, w którego skład wchodzą związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu. Podczas posiedzenia ustalono, że zgodnie ze stanowiskiem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w dniach 5-8 października 2015 roku nastąpi dalsza część akcji protestacyjnej. Od godziny 12.00 w dniu 5 października pod Sejmem RP rozpocznie swoje funkcjonowanie „miasteczko mundurowe”, w którym w systemie rotacyjnym pełnić będą dyżury reprezentanci wszystkich organizacji zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez ZG NSZZ Policjantów.

Komunikat Protestacyjny Służb Mundurowych.pdf