Komunikat FZZ SM

543

20 maja 2015 roku w Warszawie po spotkaniu z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła plan działania na najbliższe miesiące. Federacja postanowiła wystąpić do Pani Minister z pismem o jak najszybsze powołanie Forum Dialogu Społecznego przy MSW, gdyż zgodnie z deklaracją szefowej resortu przekazaną podczas spotkania, gremium to będzie rozpatrywać projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonariuszy i poszczególnych służb.

Ustalono, że w przypadku braku gwarancji rządowych w zakresie wdrożenia programu modernizacji oraz zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2016 środków na waloryzację płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, FZZSM podejmie decyzję o niezwłocznym proteście, którego formy ustali komitet protestacyjny Federacji.

F25-2015.pdf

F26-2015.pdf