KOMUNIKAT Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

469

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. omówiła stan realizacji postulatów zgłoszonych w petycji przekazanej na ręce Prezesa Rady Ministrów podczas pikiety 23 lipca br. Pomimo upływu prawie dwóch miesięcy od złożenia petycji, do chwili obecnej Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych nie otrzymał odpowiedzi. Ogłoszone przez kierownictwo MSW, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów, informacje o planowanych podwyżkach służbach mundurowych w żadnym wypadku nie stanowią realizacji obietnicy złożonej przez premiera Donalda Tuska w roku 2011, a sposób zakomunikowania o nich jest zaprzeczeniem dialogu społecznego ze związkami zawodowymi. Federacja ZZSM stoi na stanowisku, że zaproponowane kwoty podwyżek są absolutnie niewystarczające i nie rekompensują kosztów inflacji za okres zamrożenia plac. Biorąc pod uwagę powyższe, w chwili obecnej jedynie przyznanie kwoty podwyżki w jednakowej wysokości dla każdego funkcjonariusza jest rozwiązaniem sprawiedliwym i oczekiwanym przez środowisko służb mundurowych.

Mając na uwadze konieczność pełnej realizacji postulatów zgłoszonych w petycji z dnia 23 lipca 2015 r. oraz kierując się poczuciem odpowiedzialności za stan służb mundurowych w naszym kraju, FZZSM postanawia:

  1. Zalecić organizacjom wojewódzkim organizację pikiet protestacyjnych, przypominających o sytuacji służb mundurowych i zgłoszonych postulatach.
  2. Przeprowadzić w październiku 2015 roku dużą ogólnopolską manifestację pod Sejmem RP i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów
  3. Zorganizować wyjazd reprezentacji manifestuących do Brukseli, w celu przypomnienia byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi o obietnicach, które złożył służbom mundurowym
  4. Zorganizować miasteczko mundurowe pod Sejmem RP, w celu systematycznego informowania parlamentu i opinii publicznej o dramatycznej sytuacji służb mundurowych w naszym kraju.

Federacja ZZ SM informuje, że w zależności od rozwoju sytuacji podejmowane będą inne działania, mające na celu realizację naszych postulatów.

F 38-2015.pdf